Fantastic supervisors and where to find them

Michal H. Kolář

12. listopadu 2020
Masarykova univerzita v Brně

pro listování použijte šipky

Michal

2009–2013
PhD na PřF UK v Praze a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
2014–2015
Humboldt fellow ve Výzkumném středisku Jülich (Helmholtzova společnost)
2016–
Ústav Maxe Plancka pro biofyzikální chemii, Göttingen
2018–
vedoucí skupiny na VŠCHT Praha
2019–
Czexpats in Science

www.czexpats.org

@czexpats

CzexpatsInScience

Světová věda s českými kořeny.


www.czexpats.org

@czexpats

CzexpatsInScience

Od roku 2018

Pořádáme předvánoční konferenci pro czexpaty.

Budujeme komunitu a mapujeme její aktivity.

Šíříme povědomí o české vědě (vedavyzkum.cz, vesmir.cz)


www.czexpats.org

@czexpats

CzexpatsInScience

Naše cíle

Propojovat

Propojujeme české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice.

Pomáhat s orientací

Pomáháme vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české vědy a usnadnit případný návrat vědců do českého prostředí.

Inspirovat

Poskytujeme vědcům dlouhodobě žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu.

Podporovat mobilitu

Podporujeme mobilitu českých vědců, zejména sdílením zkušeností a informací mezi českými vědci na zahraničních institucích (popř. těmi, kteří se již vrátili do ČR) s těmi, kteří se na delší vědecký pobyt mimo ČR teprve chystají.

Dnešní program

Michal H. Kolář
vztah školitel/ka–student/ka
Monika Čechová
biologie, PhD, Penn State (US)
 
přestávka 10 min
 
Tomáš Kubař
chemie, školitel, Karlsruhe (D)
Olga Löblová
politologie, PhD, CEU Budapešť (H), Cambridge (UK)
 
dodatečná diskuze

Být skvělý školitel, to je oč tu běží.

Hlavní sdělení

Se studentem/studentkou si pečlivě ujasněte vzájemná očekávání a aktivně pracujte na jejich naplňování.
Implementace postupů je na vás a můžete s ní začít i bez formální podpory instituce.

Fakta o PhD v ČR

 • cca 23000 doktorandů
 • jen 7 % dokončí v řádném termínu
 • asi 55 % nedokončí vůbec

https://www.csvs.cz, 2018
monitorovací ukazatele MŠMT

Důvody přerušení PhD studia

Analýza České asociace doktorandek a doktorandů, 2014.

Motivace

Morální

Touha po životě v míru harmonii.

Ekonomická

Spokojenost zvyšuje produktivitu a efektivitu.

Tržní

Student/ka musí existovat.

Převrácená motivace

„Školitel nemusí být skvělý, stačí nebýt příšerný.“

Marcella Carollo
astronomka, ETH Zürich, 2016, obviněna ze šikany studentů
Thomas Pogge
profesor filozofie, Columbia university, 2010, opakovaně obviněn ze sexuálního harašení
Nazneen Rahman
profesorka biologie, Institute of Cancer Research London, 2016, obviněna z opakované šikany a harašení

ETHZ/Heidi Hosttler
Tobias Klenze, Wikimedia Commons
Wellcome Collection YouTube channel

Školitel/ka

 • udržuje a předává nejvyšší profesionální standardy výzkumu a vzdělávání
 • vede studenta/studentku ve všech fázích jeho výzkumu
 • pravidelně se se studenty schází
 • včas poskytne zpětnou vazbu k závěrečné práci včetně jejích návrhů
 • vyjasní si očekávání ohledně společné práce, spoluautorství publikací, konferenčních výstupů

Student/ka

 • udržuje si přehled o studijních požadavcích a termínech
 • pracuje a studuje v rámci těchto termínů
 • pravidelně komunikuje se svým školitelem / svou školitelkou a doktorskou komisí
 • pravidelně odevzdává průběžné zprávy svému školiteli / své školitelkce a doktorské komisi

zdroj: McGill University

Tiché předpoklady (tacit assumptions)

Školitel
Student ten deadline zná, určitě na něj nezapomene.
Student
Šéf ten deadline zná, určitě mi ho připomene.

Kolize kultur

Student
Jak to bude příští týden?
Školitel
Co jak bude?
Student
V Brazílii je Karneval. Slavíme celý týden.
Školitel
V Česku neslavíme. Celý týden budeš pracovat.

Memorandum/Dekret o vzájemném porozumnění

ANO
Chápeme, očekáváme, přejeme si, rozumíme že, bereme v potaz
NE
Zavazujeme se, potvrzujeme, schvalujeme

Může obsahovat obecná očekávání (např. dochvilnost), ale i konkrétní situace (alespoň 2 schůzky měsíčně).

zdroj: McGill University

Jak poznat kvalitu školitele?

...stejně jako hmotnost, elektrickou vodivost, nebo zářivý tok – měřením.

Školitelé, ptejte se svých studentů, co se jim líbí/nelíbí. Při nesoudalu očekávání, zjišťujte příčiny.

Vedoucí, pravidelně sledujte skupiny na vašem pracovišti. Pořádejte pohovory, dotazníková šetření. Nastavte pravidla.

Doktorand i školitel mohou každý zvlášť vyplnit dotazník ohledně očekávání.

Nad výsledky diskutovat společně, nebo v přítomnosti nezávislého moderátora.

Zahraniční univerzity mívají mentoringové programy pro školitele

Jak řešit konflikty?

školitel/ka → vedoucí doktorské komise → vedoucí katedry → děkan/ka

ANO: stížnost lze poslat mnoha kanály, idálně přímo adresátovi
NE: krátké úřední hodiny, kumulace funkcí, formuláře, komunikace přes sekretariát
Je lepší konfliktům předcházet, než je řešit.