... in Czech only, sorry.

Tykání mi nevadí.

Vědecké projekty

V kapse mám několik vědeckých projektů vhodných pro bakalářské a diplomové práce, nebo účast ve Studentské vědecké konferenci. Třeba:

Pro spolupráci předpokládám pouze nadšení a kladný vztah k počítačům. Všechny projekty jsou totiž teoretické, takže se neřeší v laboratoři, nýbrž na notebooku s internetem v kavárně, v parku, na horské chatě, nebo kdekoliv jinde, kde je to příjemné.

Kontaktuj mě libovolným způsobem, nejsnáz asi na email: Rád se s Tebou o vědě nezávazně pobavím.

Časté otázky u státnic

Občas se vyskytnu u státnic předmětů Fyzikální chemie, Chemická fyzika, Termodynamika, Spektroskopie, a podobně. Přijde mi fér popsat, co ode mě čekat za otázky, a to hlavně proto, že, jak jsem se dočetl, známá očekávání snižují u studentů stres. Už při mém prvním zkoušení hrál stres a související potíže s vyjadřováním u studenta podstatnou roli. Plánuju tuhle sekci aktualizovat, podle toho, jak se budou rozšiřovat mé zkušenosti s ústním zkoušením a se studenty.

U studentů a studentek hledám schopnost aplikovat fyzikálně-chemické znalosti na problémy běžného života. Složité rovnice si sám špatně pamatuju, tak to nechci ani po zkoušených. Očekávám používání selského rozumu. Student či studentka by měli mít pojem o běžných rozměrech veličin. Není ostuda neumět vyřešit kinetickou rovnici pro několik provázaných chemických reakcí, nýbrž si myslet, že běžně může mít plyn hustotu tisíce kg/m3. Často mě zajímá molekulární pohled.

více

cvičení Fyzikální chemie II

letní semestr 2020

Základní informace:

Cvičení během koronaprázdnin:

Úlohy na cvičení vybrané ze sbírek příkladů z webu VŠCHT.

 1. Stavové chování plynů, 18. 2. 2020
 2. Pokračování stavového chování, 25. 2. 2020
 3. Termochemie a věty termodynamické, 3. 3. 2020
 4. výuka odpadá, 10. 3. 2020
 5. Pokračování vět termodynamických, 17. 3. 2020
 6. Směsi, 31. 3. 2020
 7. Fázové rovnováhy, 31. 3. 2020
 8. Chemické rovnováhy, 7. 4. 2020
 9. Elektrochemie, 14. 4. 2020
 10. Vodivost, 21. 4. 2020
 11. Reakční kinetika, 27. 4. 2020
 12. Povrchové napětí, 4. 5. 2020
 13. Adsorpce, 12. 5. 2020
 14. Zbytky, 19. 5. 2020

Chyby a překlepy mi prosím hlaste libovolným způsobem.

cvičení z Fyzikální chemie I

zimní semestr 2019

více

Spektroskopické metody

zimní semestr 2019

Základní informace:

Seminář programu Chemie

zimní semester 2019

Základní informace: